Urbanator

Kind: 
Musical

Michał Urbaniak & URBANATOR

 

The international project of Michał Urbaniak, which was created in New York and confirmed by the publishing house Hip Bop Records, confirmed its position on the American market. The composition of the band is co-created by fantastic musicians from the New York and London music scene. Urbanator (interchangeably) played among others: Lenny White, Frank Parker, Troy Miller (drums); All McDowell, Otto Williams (bass); Jon Dryden, Xantone Blacq, Pawel Tomaszewski (keyboards); Femi Temowo, Ed Hamilton, Jane Getter (guitar); Tom Browne, Michael Patches Stewart (trumpet); Solid, Andy Ninvalle, OSTR (rap).

Międzynarodowy projekt Michała Urbaniaka, który powstał w Nowym Jorku a przez wydawnictwa wytworni Hip Bop Records potwierdził pozycję na amerykańskim rynku. Skład zespołu współtworzą fantastyczni muzycy nowojorskiej i londyńskiej sceny muzycznej. W składzie Urbanatora (wymiennie) grali m.in.: Lenny White , Frank Parker, Troy Miller (drums); All McDowell, Otto Williams (bas); Jon Dryden, Xantone Blacq, Pawel Tomaszewski (keyboards); Femi Temowo, Ed Hamilton, Jane Getter (guitar); Tom Browne , Michael Patches Stewart (trumpet); Solid, Andy Ninvalle, OSTR (rap).
 

Urbanator Days 2014 workshops

 

URBANATOR I

The debut album of the project entitled Urbanator was released in 1994 by Hip Bop Records. The material was recorded in the composition of Michał Urbaniak (violin, saxophone), Lenny White (drums), Al McDowell (bass) and Jon Dryden (keyboards). Many guests took part in the recordings, including pianist Herbie Hancock, saxophonist Michael Brecker and bass player Marcus Miller, as well as rappers Muckhead and Solid.

Debiutancki album projektu zatytułowany Urbanator ukazał się w 1994 roku nakładem Hip Bop Records. Materiał został nagrany w składzie Michał Urbaniak (skrzypce, saksofon), Lenny White (perkusja), Al McDowell (gitara basowa) oraz Jon Dryden (instrumenty klawiszowe). W nagraniach wzięli udział liczni goście w tym m.in. pianista Herbie Hancock, saksofonista Michael Brecker oraz basista Marcus Miller, a także raperzy Muckhead i Solid.

 

URBANATOR II

The second album of the project Urbanator II went on sale in 1996 again thanks to Hip Bop Records. He replaced Rodney Holmes in the work of Lenny White. In turn, among the guests were among others trumpeter Tom Browne, guitarist Ed Hamilton and pianist Denzil Miller.

Drugi album projektu pt. Urbanator II trafił do sprzedaży w 1996 roku ponownie dzięki Hip Bop Records. W pracach nad wydwnictwem Lenny'ego White'a zastąpił Rodney Holmes. Z kolei wśród gości znaleźli się m.in. trębacz Tom Browne, gitarzysta Ed Hamilton oraz pianista Denzil Miller.

 

URBANATOR III

The third part of the project - Urbanator III was released in 2005. Lenny White returned to the warehouse on this album. Michał Urbaniak's daughter - Mika, who sang in the song "J.A.Z.Z.", also participated in the work on the publishing house.

Trzecia cześć projektu - Urbanator III ukazała się w 2005 roku. Na tejże płycie do składu powrócił Lenny White. W pracach nad wydawnictwem uczestniczyła także córka Michała Urbaniaka - Mika, która zaśpiewała w utworze "J.A.Z.Z.".

 

Michal Urbaniak & Urbanator performed on the most important music stages in the world: Ronnie Scott in London, Blues Alley in Washington, Bottom Line in New York, New Port Jazz Festival, Baker's Keybords Launge in Detroit, West End in Chicago, Blue Note Tokyo and Osaka.

Michal Urbaniak & Urbanator występowali na najważniejszych scenach muzycznych na świecie : Ronnie Scott w Londynie, Blues Alley w Waszyngtonie, Bottom Line w Nowym Yorku, New Port Jazz Festival, Baker’s Keybords Launge w Detroit, West End w Chicago, Blue Note Tokyo i Osaka.

And so the first track from „Urbanator" (probably the best cover of Herbie Hancock’s „Chameleon" ever) is one of the pioneer fusions of jazz with rap. Scratches, horns, "broken" beats, laid-back drums and rap merged into a burning hit. Not less interesting is "Here I Go Again" with a gripping hook. And "Hot Jazz Biscuit" with its more classical attitude that exudes a pure acid-jazz spirit. The majority of tracks remained instrumental, but each one caught a vibe of early 90s. The most notable one is "Cats", a splendid cover of „Kattorna", a classic piece by the legendary Polish pianist, composer and Urbaniak’s mentor – Krzysztof Komeda. But the „Urbanator" LP wouldn’t be such a success without a bunch of top musicians – Herbie Hancock, Michael and Randy Brecker, Kenny Garrett, Lenny White, Al McDowell, Jon Dryden and Bernard Wright.

 

More information on / Więcej informacji znajdziecie na:
www.facebook.com/UrbanatorBand

 

 

UDOSTĘPNIJ